ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:094520146
Γ.Ε.ΜΗ.:42056206000
Μ.Α.Ε.:39681/62/Β/98/13
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 14-16
Τηλέφωνο:2310738111
Email:logisssk@otenet.gr